Dalsi

Next Generation Firewall (NGFW)

Důvodem vývoje nové generace firewallů byly změny v chování aplikací a novým způsobům použití, kdy dochází k obcházení tradičních firewallů.

 

Hlavní přínosy použití NGFW:

 • spojuje funkci tradičního firewallu a funkci ISP, antivirové ochrany a filtrování protokolu
 • nabízí přesnější kontroly podle IP adresy a uživatele
 • zjednodušená správa, aktualizace z jediné konzoly bez přerušení provozu
 • lepší zabezpečení, tj. detailní kontrola obsahu dat, poskytují zabezpečení založené na bezpečnostních politikách a rolích
 • nižší celkové náklady, tj. snižuje počet potřebných bezpečnostních zařízení, snížení nákladů na provoz

Network Access Control (NAC)

Jde o systém řízení přístupu k firemní síti. Zjednodušeně řečeno, než je koncovému uživateli dovoleno připojení do vnitřní sítě, ověří NAC, zda počítač vyhovuje zásadám zabezpečení počítačové sítě společnosti.

 

Hlavní přínosy použití NAC:

 • redukování neplánovaných výpadků
 • „zdravější“ koncová zařízení
 • méně bezpečnostních incidentů
 • jednotné řízení přístupu do systému
 • bezpečný vzdálený přístup
 • bezpečný přístup třetích stran
 • vyhodnocování bezpečnostního stavu zařízení v průběhu celého připojení

Two-factor Authentication (2FA)

Dvoufaktorová autentizace je založena na dvou zcela nezávislých faktorech, na něčem co uživatel zná (PIN) a něčem, co fyzicky má (osobní autetizační předmět).

 

Hlavní přínosy použití 2FA:

 • podstatné zvýšení bezpečnosti v přístupu k firemním informacím
 • jedno heslo pro všechny používané aplikace
 • snadná správa uživatelů a jejich oprávnění

Napište nám

Captcha
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace